Abanca reparte 315 millóns entre os seus accionistas por segundo ano, cando foi adquirida por 400

Antiga oficina do Etcheverría en Betanzos e sede social de Abanca

Antiga oficina do Etcheverría en Betanzos e sede social de Abanca

Abanca informou que repartirá 315,4 millóns de euros de dividendos entre os seus socios, grazas ao beneficio logrado durante 2016. A entidade financeira enviou unha comunicación á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) para indicar que a operación fíxose efectiva o pasado 8 de febreiro e o valor do reparto alcanzaá os 0,1409 euros por cada acción.

Este monto é o mesmo dividendo que se repartiron os socios de Abanca o ano pasado, cando no mes de abril se tomou esa decisión por primeira vez trala compra no ano 2013 do entón Novagalicia Banco por parte do grupo Banesco, liderado por Juan Carlos Escotet, a través do seu desembarco no betanceiro Banco Etcheverría, que quedou integrado no Grupo Banesco.

Un ano despois, o consello de administración de Abanca decidiu elevar a solvencia da entidade logo de valorar un reparto de dividendos de 150 millóns. O peche de 2015 ofreceu un saldo positivo nas súas cifras, como 2016. Entre ambos anos, os accionistas, á fronte dos cales atópase o grupo de Juan Carlos Escotet co 86,79% dos títulos, recibiron uns 631 millóns de euros. A entidade financeira indicou que ten como obxectivo saldar en 2018 a débeda pola compra ao FROB. Dos 315,4 millóns de euros en dividendos, Escotet obtén un total de 300,4 e algo máis de 5, os socios minoritarios, entre eles altos executivos do banco.

O ano pasado, o grupo de Escotet obtivo 300 millóns de euros de dividendos, a cantidade que pactou entregar ao organismo estatal como novo prazo tralo desembolso inicial. Para este ano prevé engadir 100 millóns de euros e outros 200 millóns de euros no 2018. Durante os nove primeiros meses do ano pasado, Abanca obtivo 267 millóns de euros de beneficio e prevese que mellore os resultados do 2015 (330 millóns de euros) cando dea a coñecer a súa pechadura de exercicio.

Como queira que o reparto o ano pasado foi similar ao deste, Escotet terá embolsado 600 millóns en dividendos en dous exercicios consecutivos. Un grande negocio, tendo en conta que se fixo co banco cunha entrada de apenas 400.
Segundo o Tribunal de Contas, Abanca foi o cuarto resgate dunha entidade financeira máis oneroso para as e os contribuíntes: o Estado puxo para sanear as antigas caixas un total de 8.532 millóns de euros e o Fundo de Garantía de Depósitos das Entidades de Créditos, 627. Total, 9.159 millóns de euros.

Advertisements