O Consorcio contratará o transporte dos rexeitamentos de Nostián e unha auditoría sobre recollida do lixo

O Consorcio convertirase en mancomunidade das Mariñas

O Consorcio das Mariñas levará a pleno o venres licitar o servizo de transporte e tratamento de residuos que non se xestionan na planta de Nostián. Os alcaldes dos nove municipios aprobarán o prego para sacar a concurso o transporte e a xestión dos rexeitamentos de Nostián, un servizo que se empresta desde 2011 e leva anos sen contratar para resolver o conflito coa concesionaria da planta coruñesa, Albada, a raíz da negativa do Consorcio a abonarlle a parte correspondente a estes traballos, que non realizaba por atoparse o vertedero de Nostián excedido.

O prezo de cada tonelada de rexeitamentos será de 30 euros como máximo, que é o que se ven pagando. Para estes traballos o orzamento do Consorcio ten reservados 1,312 millóns de euros. O contrato será por dous anos con opción a un exercicio máis de prórroga e para avaliar as propostas das licitadoras outorgaranse ata 55 puntos pola oferta económica e 45 pola técnica. O Consorcio denunciou nos últimos anos o “sobrecusto” que lle supón tratar os rexeitamentos fóra de Nostián con respecto ás condicións ofertadas nun inicio por Albada, que incluían a xestión deses restos que, en parte, acabaron nun vertedoiro en Sobrado.

O ente supramunicipal debatirá tamén o contrato dunha auditoría e asistencia técnica para o control do servizo de recollida de lixo que presta a concesionaria, Cespa. O prego prevé contratar o servizo cun orzamento de 24 200 euros e por tres meses. A oferta económica supoñerá ata 80 puntos e a técnica, 20. Esta auditoría foi a condición que reclamou o Concello de Oleiros para aceptar a adhesión do Consorcio, opción á que se acolleu o ente comarcal axustarse á nova lei de bases de réxime local unha vez que se descartou a súa transformación en mancomunidade, en pos da área metropolitana. Tanto o contrato da auditoría como o dos rexeitamentos serán abertos.

A auditoría foi condicionada por Oleiros, se ben antes o seu alcalde, Ángel Seoane, arremeteu na asemblea de edís que ía fundar a nova Mancomunidade das Mariñas por cuestionar a calidade e condicións da recollida. Todos os alcaldes cuestionaron as críticas do BNG e doutros partidos de ámbito municipal sobre este asunto e, aos poucos días, o polémico Gelo reclamaba esa auditoría.

O pleno poñerá sobre a mesa tamén a solicitude do Concello de Arteixo de marcharse do ente. Os regidores deberán decidir se a admiten a trámite. Ademais, a orde do día inclúe o expediente de contratación do servizo de lacería ou a proposta para esixir ás compañías eléctricas máis limpeza e mantemento.

Advertisements